Ga naar de inhoud

Meeleven

Afgelopen zondag zijn de broeders Arie Mourik en Gerard Koorevaar herbevestigd en zijn de broeders Floor de Bruin, Jaap Korevaar en Henk den Besten respectievelijk in het ambt van ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken bevestigd. Juist in zo’n dienst zien we dat de Heere doorgaat met Zijn werk. Zijn trouw is groot. De Heere staat in voor Zijn kerk op aarde. Ik denk dan aan de woorden uit Thess. 5:24 ‘ Hij, die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen’. We wensen deze broeders van harte Gods kracht toe als zij in het midden van de gemeente de Heere mogen dienen in het ambt. Broeders, houdt als onderherders steeds het oog gericht op de Opperherder, de Heere Jezus Christus. Met Zijn hulp en in Zijn kracht kunnen en mogen we het werk in de gemeente doen. Tot eer van Hem en tot zegen van onze gemeente. In de preek ging het over de wonderbare spijziging. We zien daar de Heere Jezus Die met ontferming is bewogen over de menigte en ze eten geeft. De discipelen mogen delen, zij zijn de handen van de Heere Jezus. Die gezindheid van Jezus bidden wij u toe. Vanaf deze plaats denken we ook aan de broeders ouderling Jaap den Besten, ouderling-kerkrentmeester Peter Verwoert en diaken Jan Kees Boele, van wie we afscheid namen. Zij hebben zich met de liefde van hun hart ingezet voor onze gemeente. En dat jarenlang. De Heere gaf hen daarvoor de liefde, kracht en de gezondheid. Nooit was hen iets teveel. We waarderen dat zeer en zien hun node vertrekken. Hem komt de lof en de dank toe. We wensen hen samen met allen die bij hen horen Gods onmisbare zegen toe.