Ga naar de inhoud

Jubileum: Erik-Jan en Saskia Aantjes

Maandag 2 jan. waren Erik-Jan en Saskia Aantjes 12½ jaar getrouwd. Zo’n eerste huwelijksjubileum laat ons zien dat de tijd snel gaat. Ook een mooi moment om over de schouder te kijken naar alle goede gaven die de Heere jullie de afgelopen jaren geschonken heeft. Dan past alleen maar dankbaarheid. Namens de gemeente een hartelijke felicitatie, ook aan jullie kinderen Isa, Tim, Seth en Lynn. Bovenal wensen we jullie de zegen van de Heere toe:
‘De Heere zegene u en behoede u!
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!’