Ga naar de inhoud

Jubileum: dhr. en mevr. Hakkesteegt – Jongeneel

Op 12 december was het voor het echtpaar Jasper en Bets Hakkesteegt – Jongeneel een bijzondere dag. Ze mochten gedenken 60 jaar in het huwelijk verbonden te zijn. Een bijzondere zegen van de Heere. Dan past alleen dankbaarheid. Dankbaarheid die wij als gemeente met hen delen en waar we ze hartelijk mee feliciteren. Mijlpalen laten ons als vanzelf achterom zien en vooruitkijken. Naast de vele mooie momenten en herinneringen waar ze met vreugde op terugzien, waren er ook dieptepunten. Momenten van grote zorg, verdriet en gemis. Toch gaf de Heere kracht en uitzicht en mochten ze elkaar tot een hand en een voet zijn. Ook nu is er naast de vreugde van het jubileum het verdriet en de pijn van het niet meer bij elkaar kunnen wonen. Toch mag er die diepe verbondenheid met elkaar zijn in de Heere Jezus Christus. Hij droeg hen door alles heen en zal dat blijven doen. Het rijkste van alles is dat ze zich geborgen mogen weten achter het verzoenend bloed van de Heere Jezus en zo reizende mogen zijn naar de stad die fundamenten heeft. We dragen dit echtpaar, samen met kinderen, klein- en achterkleinkinderen op in de hoede van de Heere Die een toevlucht is van geslacht tot geslacht.