Ga naar de inhoud

Jubileum: dhr. en mevr. G. Kortlever – Versluis

D.V. zondag 20 november is het voor dhr. en mevr. G. Kortlever – Versluis een heel bijzondere dag. Door Gods goedheid mogen ze gedenken dat de Heere hen 70 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden en voor elkaar gespaard heeft. Reden tot dankbaarheid. Als gemeente willen wij hen hiermee van harte feliciteren. In onze gelukwens betrekken we ook de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Velen beleven dit niet. De trouw van de Heere is groot geweest. Het is enkel genade wanneer we deze mijlpaal uit Gods Hand mogen ontvangen. Hij gaf kracht van dag tot dag. Hij droeg hen – ook in dagen van zorg, verdriet en gemis – door alles heen. Elke morgen weer was er de zorgende Hand van de Heere. Dankbaar mag u terugkijken en hoopvol vooruit zien. Als de Heere onze Gids en Leidsman is, dan reizen we ook het laatste stukje van ons leven niet alleen. Dan gaat Hij met ons mee en zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid, gelovig wetend: ’Abba Vader, U behoor ik toe’!