Ga naar de inhoud

In memoriam

Op maandag 30 oktober 2023 kwam er een einde aan het aardse leven van mevr. G.G. van der Sterren-Beenhakker. Ze mocht de gezegende leeftijd van 94 jaar bereiken. Al sinds 2008 was ze weduwe. Als je op bezoek kwam had ze het vaak over haar Adriaan. Ze miste hem erg. Haar kamer was versierd met kunstwerken van haar man: schilderijen en veel houtsnijwerk. Mevr. van der Sterren groeide op in een behoudend kerkelijk milieu in Sliedrecht. Ze kon daar hele verhalen over vertellen en dacht er vaak toch wat met weemoed aan terug. Toen ze in Brandwijk kwamen wonen, gingen ze meteen naar de hervormde kerk. Je moet kerken in het dorp waar je woont, was hun overtuiging. Mevr. van der Sterren was een vrouw die wist wat ze wilde. Dat bleek al toen ze verkering kreeg met Adriaan. Haar ouders waren er niet blij mee, want hij was niet gelovig. En toch ben ik met hem getrouwd, vertelde ze. Mooi was dat toen ze een poosje getrouwd waren Adriaan op een zondag zei dat hij mee naar de kerk ging. Sindsdien ging hij altijd mee en is zijn vrouw tot steun geweest ook in het geloofsleven. Vernieuwingen in de kerk deden haar soms pijn, maar ze bleef er niet voor thuis. Enkele jaren geleden bleek dat ze niet meer alleen kon wonen. Ze kreeg toen een kamer in ‘Tiendwaert’ te Hardinxveld. Ze voelde zich er niet echt thuis, toch schikte ze zich in de situatie. De laatste maanden werden haar gedachten wat verduisterd en haalde ze dingen door elkaar. De laatste keer dat ik haar bezocht, lazen we Ps. 23. Ze herkende het en het troostte haar. De begrafenis heeft afgelopen maandag plaats gevonden op de begraafplaats aan de Kerkweg in Brandwijk. In de rouwdienst hebben we stil gestaan bij Ps. 23:1 en gehoord hoe de Heere als een goede Herder liefdevol en trouw zorgt voor wie in Hem is gaan geloven. En Hij geeft zoveel om ons dat Hij ons opzocht en opzoekt, en ook anderen schapen opzoekt en roept, zodat ook zij de stem van de Herder horen en zich bij Hem aansluiten. Wie Hem zó volgt zal door alle dingen in het leven heen naar de hemelse Schaapskooi worden geleid: het hemels Paradijs.