Ga naar de inhoud

In memoriam

Op zondag 17 september 2023 kwam er een einde aan het aardse leven van Piet van Rees. Hij werd 94 jaar. We condoleren zijn kinderen en (achter)kleinkinderen daar hartelijk mee. Hij was niet hun biologische vader en opa, maar zij hebben hem altijd als hun vader en opa gezien. Piet heeft een bewogen leven achter de rug. Na zijn werk als buschauffeur begon hij zijn eigen autorijschool. Veel mensen uit de binnenwaard heeft hij de rijkunst bijgebracht. Hij was een strenge meester, wellicht daardoor was zijn slagingspercentage hoog. Rond zijn veertigste jaar overleed zijn broer en een jaar daarna trouwde hij met zijn schoonzus Marry. Hij werd echtgenoot en meteen ook vader van drie kinderen: Lammy, Harm Jan en Nijs. Ondanks zijn drukke werkzaamheden was hij een goede man voor Marry en een toegewijde vader voor de kinderen. Het overlijden van zijn vrouw Marry vier jaar geleden heeft een grote impact op hem gehad. Hij vond het heel moeilijk om alleen te zijn. Het maakte hem neerslachtig. Ook in zijn geloofsleven maakte hij moeilijke momenten door. Hij wilde er wel over praten, maar vond dat moeilijk en liet zich niet gemakkelijk in het hart kijken. Toen hij enkele weken geleden werd opgenomen in het ziekenhuis, ging het lichtje langzaam uit. We hebben hem zaterdag 22 sept. ter aarde besteld. In de afscheidsdienst die daaraan voorafging hebben we stilgestaan bij en gezongen uit Ps. 25. Een psalm waarin de roep om hulp klinkt van een man die zich ‘eenzaam en ellendig’ voelt en van wie de ‘benauwdheden van het hart zich uitstrekken’ en klinkt de roep om vergeving en genade. Daarbij doet de dichter een beroep op Gods barmhartigheid en goedertierenheid. Wie zich zo tot de Heere richt zal om Christus wil genade ontvangen en thuisgehaald worden bij God.