Ga naar de inhoud

In memoriam

Op 27 augustus jl. kwam er een einde aan het aardse leven van dhr. Teunis Korporaal. Hij werd 94. Hij overleefde zijn vrouw bijna tien jaar. Wij condoleren zijn kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen daar heel hartelijk mee. Allemaal hebben jullie veel voor hem betekend en hij betekende veel voor jullie. Er verandert veel door zijn heengaan en nog het meest voor Ada. God geve jullie Zijn troost, zegen en kracht. Dhr. Korporaal hield van de mensen van zijn dorp. Hij was benieuwd naar ze. En het bezoek van een veel jongere boer op zijn werklaarzen, even buiten bij hem vertoevend deze zomer, vond hij prachtig. Hij was een echt Hervormd mens uit onze streek. Familie van hem van vroeger figureert in een boek van J.W. Ooms over “Lydia, het zigeunermeisje, en de erven Neuteboom”. Dat gegeven is tekenend voor zijn verbondenheid met dit oude land. Maar het belangrijkste is, dat hij hield van Gods Woord en dat hij in zijn kerkelijke weg trouw is geweest. Tot zijn negentigste kwam hij te kerk. Je kerk, daar ga je niet uit. Wij mijmerden in de rouwdienst over Genesis 47:9 en 10, waar Jakob o.m. zegt: “De dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren… weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren van mijn leven geweest”. Het verdriet had diepe sporen getrokken in zijn leven. Lichtvoetig klinkt dat niet. Maar somber…? Het is veeleer reëel. En het is niet alleen maar donker. Er licht ook iets in wat hij zegt op van zijn hoop. Dat blijkt ten eerste uit dat hij spreekt van “de jaren van zijn vreemdelingschappen”. En dat blijkt ten tweede uit dat hij de farao zegent. Die beide dingen wijzen naar boven, naar een andere, grotere werkelijkheid, naar het land van de vrede van God. Als wij vreemdelingen zijn op de aarde betekent dat dat je een ander vaderland zoekt. En hij zegent de hoge vorst van Egypte. De geestelijke schatten van Jakob gaan de reusachtige rijkdom van de farao ver te boven. Zo vertegenwoordigt hij Israël dat de volkeren zegent, nu nog, omdat Egypte voor de volkeren staat. “Egypte” staat voor “de wereld”. Tot Abraham was al gezegd: “In u zullen al de volkeren der aarde gezegend worden”. En dat wordt vervuld, helemaal vervuld, als Jezus wordt geboren in de stille, heilige nacht. Wat is een getal? Wat je leven is hangt van het aantal van de jaren van je leeftijd niet af. Dat hangt van Christus af en van of we in Hem zijn geborgen. Waar moeten wij naar toe in dit onherbergzame leven? Naar God toe! Zoek God vroeg en laat en altijd en wees gezegend. Wij hebben op 2 sept. jl. een vader en opa ter aarde besteld, een man uit een oud boerengeslacht. Net als Jakob een boer en, ook net als Jakob, een beetje een aristocraat. In den vreemde woont hij nu niet meer. Wij geloven, dat hij nu thuis is. (ds. J.A.H. Jongkind)