Ga naar de inhoud

In memoriam

Op woensdag 26 juli is na een droevig ongeval overleden Ardin van Kleij. Hij werd slechts 25 jaar. Ardin is geboren en getogen in Brandwijk. Later is hij met Rhode hier gaan wonen. Zij hebben eerst enkele jaren verkering gehad en zijn daarna getrouwd. Ook ontvingen zij zoon Jefta uit Gods hand. Ardin stond bekend om zijn vrolijkheid, behulpzaamheid en zorgzaamheid. Hij was iemand die graag wilde helpen, een man van daden. Dat bleek ook toen zwager Sven te water was geraakt en in nood verkeerde. Ardin zag het en sprong hem achterna om hem te redden. Dat is niet gelukt. Beide mannen lieten het leven. Ardin deed wat Jezus zei: ‘Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden’. In de rouwdienst stonden we stil bij deze woorden en hoe groot en bijzonder het is dat Jezus het dan vooral ook over Zichzelf heeft. Dat Híj Zijn leven heeft gegeven voor Zijn vrienden. Hij is als het ware in onze ‘stroom van ongerechtigheden’ en zonden (Ps. 65:2 OB) gestapt en heeft Zich daarin laten meesleuren tot Zijn dood erop volgde, om ons te redden van de eeuwige ondergang. Zó groot is Jezus liefde. En Hij biedt ons Zijn vriendschap aan, zodat als wij daarop ingaan, wij vanwege die vriendschap met Hem bij God zullen horen en in de hemel zullen komen. Want wie een vriend van Jezus is geworden, is ook een vriend van God. En Jezus’ liefde en genade zijn zó groot dat zelfs als je vlak voor je dood tegen Hem zegt: ‘Heere Jezus, help mij! Redt mij!’, Hij dat dan doet. Hij omarmt je dan alsnog als Zijn vriend en dan brengt Hij je thuis bij God in de hemel. Dat te mogen weten/geloven is hoopgevend en troostrijk. We bidden Rhode, Jefta, Nellie, Erik, Emilie, Yatira, Yanto en alle vrienden/vriendinnen en verdere familie Gods kracht, troost en nabijheid toe. Dat bidden we ook Markos toe.