Ga naar de inhoud

Hemelvaart

Hemelvaartsdag is de dag waarop we elk jaar weer in de kerk aan de Brandwijksedijk samenkomen. Maar wat vieren we op Hemelvaartsdag? Gaat het om het moment dat Jezus afscheid neemt van Zijn discipelen? Nee, het gaat om de beloften die Hij meegeeft bij Zijn Hemelvaart. Zo staat er bijvoorbeeld heel mooi in Handelingen 1:4 opgeschreven: ´En toen Hij met hen samen was, beval Hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt´. Het was Jezus Zelf die de discipelen beloofd heeft dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen. En die belofte is ook uitgekomen en nog steeds wil de Heere Zijn Heilige Geest schenken aan allen die erom vragen.