Ga naar de inhoud

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecteopbrengsten april via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 864,19, extra maandelijkse collecte € 391,50, algemene middelen € 104,20 en onderhoudsfonds € 181,90. Hiernaast is door de kerkrentmeesters in april in totaal nog € 601,00 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Alle gevers hartelijk dank!