Ga naar de inhoud

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten april via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 989,27, extra maandelijkse collecte € 312,95, algemene middelen € 149,80 en onderhoudsfonds € 267,35. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand april nog € 150 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Alle gevers hartelijk dank!