Ga naar de inhoud

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten maart via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 877,76, extra maandelijkse collecte € 241,27 en onderhoudsfonds € 318,55. De biddag-collecte bracht € 3.690,15 op. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand maart in totaal nog € 643,00 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Alle gevers hartelijk dank!