Ga naar de inhoud

Een hand vol koren

Velen van u zullen direct aan het GZB-boekje denken wat dagelijks op tafel komt. Maar daar gaat het nu even niet om. Wel dat er elke zondag opnieuw handen vol koren met de blijde Boodschap uitgezaaid wordt over ons en de mensen om ons heen. Het is een opdracht van de Heere Jezus. Dat kan thuis, in de kerk, op school, tijdens de vakantiebijbelclub, op de zondagsschool en noem maar op. Hij, de Zoon des mensen, is het Die het goede zaad zaait waar Hij wil. We bidden dat het zaad niet verstikt wordt door het onkruid. Nu, na bevestiging en intrede, neemt ds. Speksnijder zijn taak in onze gemeente ter hand. We bidden hem toe dat hij met al zijn kracht, met gulle hand en met de zegen van de Heere, het zaad van het evangelie in de gemeente mag uitstrooien. Dat mag hij doen in de wetenschap dat de Heere de wasdom zal geven. Hij zorgt er dan voor dat een handvol koren uit zal groeien tot een rijke oogst.
Ik zal de halmen niet meer zien,
noch binden ooit de volle schoven.
Maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien.