Ga naar de inhoud

Consulent

Afgelopen donderdagavond hebben we tijdens onze kerkenraadsvergadering afscheid mogen nemen van onze consulent ds. Van der Veen uit Sliedrecht. Bijna vier jaar lang heeft hij ons met raad en daad bijgestaan. Hij heeft ons begeleid bij het beroepingswerk, twee jaren belijdeniscatechisatie gegeven, crisispastoraat gedaan, meditaties gehouden op de ouderenmiddagen en opening / afsluiting winterwerk etc. Hij hoorde er eigenlijk gewoon bij. We hebben hem en zijn vrouw leren kennen als heel betrokken mensen. Eerlijk, spontaan, wijs en vol van geloof in de Heere en gaarne bereid dit geloof te delen met anderen. Als je er als kerkenraad opeens alleen voor komt te staan, dan is het altijd fijn dat je op iemand terug kan vallen. Eigenlijk hebben we er nooit alleen voor gestaan… want we hebben al die jaren Gods leiding in onze gemeente gevoeld en ervaren. Het zijn ook goede jaren geweest. Maar voor heel praktische zaken is het fijn om ruggespraak te kunnen houden met een ervaren predikant. Namens onze gemeente willen we ds. en mevr. Van der Veen hartelijk danken voor al het werk en voor de mooie momenten van ontmoeting. Gods zegen toegewenst voor al die andere dingen die jullie nog doen in Gods koninkrijk.