Ga naar de inhoud

Collecte (2)

Extra diaconale collecte. Op 10 mei vindt er een landelijke collecte plaats onder de vlag #niet alleen. Het gaat om een collecte voor initiatieven en organisaties die hulp bieden in de nood die is ontstaan door de coronacrisis. De Diaconie wil het initiatief ‘kerkenhelpenkerken’ steunen. De GZB werkt hierin samen met Verre Naasten en CKG. Samen helpen ze partnerkerken in noodgebieden. De diaconale noodhulpactie wil allereerst voorzien in basisbehoeften. Bidt en helpt u mee voor alle getroffenen wereldwijd, maar ook voor de kerken en organisaties die lokaal de situatie proberen te verlichten?