Ga naar de inhoud

Bij de preek

Komende zondag gaan we ontdekken wat de Heere ons in Richt. 17 te zeggen heeft. Deze geschiedenis geeft ons een indruk in hoeverre het volk Israël de Heere uit liefde diende en trouw bleef aan Zijn verbond. Dat geeft ons een goed beeld van hoe het er aan het begin v/h boek 1 Samuel in Israël aan toeging.