Wij kennen in onze gemeente het fenomeen “bezoekbroeders” niet. Maar we zijn wel heel dankbaar, dat we, nu m.n. onze ouderling-kerkrentmeesters nogal wat extra dingen te doen hebben gekregen, van de diensten van dhr. C.H. Baan en dhr. F. de Bruin gebruik mogen maken. Dhr. Baan zal wat ouderenbezoek doen en dhr. De Bruin assisteert de kerkenraad met het geregelde huisbezoek. Wij hopen, dat u hen alle vertrouwen zult geven, zodat zij hun taak vrij kunnen uitoefenen. Moge God er Zijn zegen aan verbinden!