De komende zondagavond, na de dienst, vergadert de jeugdvereniging weer. Wij verwachten jullie!