De komende zondagavond, na de dienst, ontmoeten wij elkaar weer!

De komende zondagavond D.V., na de dienst, is er weer jeugdvereniging. Wij verwachten jullie!

De a.s. zondagavond, na de dienst, hopen wij elkaar weer te ontmoeten!

De a.s. zondagavond hopen wij elkaar weer te zien!

De komende zondagavond hopen wij elkaar weer te ontmoeten!

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen