Met dankbaarheid kijken we terug op de online verenigingsavond die door de JV werd georganiseerd voor de mannen- en vrouwenvereniging en Bijbelkring. Thema was ‘een leesbare brief’. Na de inleiding door Jurian werden dertig gezinnen op ‘teams’ in groepjes verdeeld en werden de vragen besproken. Als afsluiting een leuke bijbelquiz met Kahoot. JV bedankt!

Op zondag 7 maart hoopt de JV een gezamenlijke verenigingsavond te organiseren voor de mannen- en vrouwenvereniging en Bijbelkring. Dit is online via Teams. Wilt u er ook bij zijn? Dan is het handig dat we uw emailadres hebben.

 

Op zondag 7 maart hoopt de JV een gezamenlijke verenigingsavond te organiseren voor de mannen- en vrouwenvereniging en Bijbelkring. Uiteraard online. Wilt u er ook bij zijn? Dan is het nodig dat we uw emailadres hebben. Meld je daarom even aan bij jvbrandwijk2015@gmail.com

Op zondagavond 29 okt. hoopt de JV weer op te starten. Ook jongelui die nog geen lid zijn hartelijk welkom. Kom gerust eerst eens even kijken.

De a.s. zondag, na de avonddienst, hopen wij elkaar weer te ontmoeten!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen