De komende zondagmorgen hoopt de kleine Eline Bikker (dochter van Herber en Marisca Bikker-Mourik) te worden gedoopt. Wij zien er naar uit en wij bidden om een goede en gezegende dienst. `s Avonds vindt de voorbereiding op het Heilig Avondmaal plaats. U en ik moeten niet een ander middelpunt dan dat ene middelpunt zoeken: dat het offer van Christus onze zaligheid is. Als het dat niet is, zijn wij niet zalig, maar rampzalig. Daarom is geloven niet iets waar wij vrij voor kiezen of niet kiezen. Maar geloven is een heilig moeten. In het geloof is te kiezen, zo te kiezen, dat je geen keuze meer hebt. Al je goed en kwaad valt dan weg. Al je nood valt dan weg. Al je zonde valt weg. Alles valt weg. Maar de Heere Jezus Christus houd je over! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.