Ga naar de inhoud

Doopdienst

Uitgerekend op Israëlzondag legde de God van Israël Zijn Naam en beloften op het leven van de kleine Sam Molenaar. Een vreugdevolle dag voor de fam. Molenaar en onze gemeente. Al sinds 1791 wordt de naam van elke dopeling in het doopboek geschreven. Het is een heel oud boek dat bijna uit elkaar valt. Bij het inschrijven moest ik eraan denken dat in de hemel ook een boek wordt bijgehouden. Er is een logboek in de hemel waar alles uit ons leven in staat. De mooie dingen en de minder mooie dingen. Wat zou er in dat boek over u en mij staan? Zal ik, zoals ik ben, voor Zijn rechterstoel kunnen verschijnen? Daarvoor heeft Hij ons de Bijbel gegeven: het heerlijk evangelie vol beloften en genade. Het spreekt van de Heere Jezus. Hij kwam naar deze wereld om het boek des levens te vullen met onze naam. Hij had er Zijn leven voor over. Leg uw vinger daarom bij de beloften van het evangelie en bid: “Schrijf U me er vandaag nog bij, Heere.” Daar gaat Hij nog steeds mee door. Tot de laatste is toegebracht. En dan wil/ga je leven tot Zijn eer.