Matthew Henry zegt (ik haal het uit hetzelfde boekje waar ik in de vorige berichten uit citeerde): “Het Avondmaal is een geestelijk feest waar we moeten komen met geestelijke honger en dorst. De hongerige ziel is alle bitter zoet (Spr.27:7). Zelfs het bittere van de bekering, want dat brengt tot vrede en vergeving”.