Ga naar de inhoud

Dankzegging en nabetrachting

Ik hoop dat u afgelopen zondag niet alleen in de morgendienst bent geweest, maar ook de avonddienst hebt meegemaakt. Die dienst stond aangekondigd als ‘Dankzegging Heilig avondmaal’. Hoewel het woord nabetrachting (= bezinnend terugzien op de viering van het Avondmaal met het oog op de vraag hoe je verder met God mag leven) plechtig klinkt, kun je je afvragen of dit toch niet een betere aanduiding is dan het woord ‘dankzegging’, omdat de viering zèlf reeds een dankzegging is. In de nabetrachting gaat het om de relatie tussen zondag en maandag. Hoe leef ik uit dankbaarheid voor Gods genade in Christus mijn alledaagse leven? Hoe wordt de liturgie op straat voortgezet? Zo noemde dr. A.A. van Ruler dat. Soms heb je het gevoel: na de avondmaalszondag begint de strijd pas goed. Dan moet blijken of je geloof, hoop en liefde hebt ontvangen. De nabetrachting is eigenlijk weer de voorbereiding voor de volgende avondmaalszondag.