Ga naar de inhoud

Geboren: Lot Mourik

Bij Arjan en Renske Mourik is er dinsdag 16 januari een dochtertje geboren. Haar naam: Lena Lot. Roepnaam: Lot. Lot is het zusje van Joah, Jeftha, Rhodé en Lev. De Heere heeft opnieuw leven gespaard en leven geschonken in jullie leven. Het is toch elke keer weer een wonder als je zo’n klein kindje in je armen mag sluiten. Daarin mogen we Gods trouw en almacht zien: “Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven”. We bidden Arjan en Renske kracht en wijsheid toe bij de opvoeding van Lot en de andere kinderen. En daarbij een hartelijke felicitatie van onze gemeente.