Op dinsdag 5 januari ontvingen Peter en Liesbeth Kwakernaak een jongen. Hij kreeg de namen Jochem Peter, roepnaam Jochem. Aan God de dank! Wij feliciteren hen en ook de grootouders hartelijk met dit geschenk. Ook Loïs, Diede en Tess zullen wel blij zijn met hun broertje. We bidden dat Liesbeth en Peter hun kinderen mogen opvoeden als kinderen met wie God Zijn genade en liefde wil delen.

Op zaterdag 25 juli 2020 zag Johanne Marieke Vermeulen het levenslicht. Haar roepnaam is Jorieke. Vreugde en dankbaarheid. We willen de dankbare ouders Gert-Jan en Anne-Wieke van harte feliciteren met dit geschenk van God. In onze gelukwens denken we ook aan Joël, Thijs, Annejolein en Koen die er een zusje bij hebben, en natuurlijk ook de verdere familie. De hemelse Pottenbakker heeft met Zijn Hand de kleine Jorieke in de moederschoot geweven. Als een kostbaar borduurwerk. Voordat iets van haar begon te leven, stond alles al in Zijn boek geschreven. In Zijn trouw heeft de Heere moeder en kind gespaard en bewaard. Een dubbel wonder. Het is altijd weer een zegen van God dat alles goed mag gaan. Laten we de Heere erkennen als de Gever van dit leven en zeggen: ‘Heere, hoe groot bent U?’ Anne-Wieke en Gert-Jan, vraag maar dagelijks de Heere om kracht om jullie kinderen gelovig op te voeden. Leef hen maar voor hoe goed het is om de Heere te dienen. Dat is uiteindelijk het hoogste goed en de grootste schat. We hopen en bidden dat Jorieke al vroeg de Goede Herder leert kennen en volgen. Bij Hem zijn we in goede handen. Van harte Gods zegen toegewenst.

Op woensdag 25 maart is bij Pieter en Jantine Bijkerk een zoon geboren, die de namen Lucas Pieter gekregen heeft. Zijn roepnaam is Lucas. Elke geboorte is een wonder, een geschenk uit Gods Hand. Maar de voorgeschiedenis kennende, is dit een heel bijzonder wonder. Vrees is door God veranderd in verwondering en blijdschap. Op het geboortekaartje staat de tekst:
Als een borduursel teer en fijn,
ontvingen wij dit kindje klein.
Stil is ons hart om dit grote geschenk.
Want wie zijn wij dat Hij ons zo gedenkt.

Na een verlies heeft de Heere jullie toch weer verblijd en gezegend met de kinderzegen. Van harte willen we jullie feliciteren en bovenal Gods zegen toewensen in de opvoeding van jullie drie zoons. Een verantwoordelijke taak die er op jullie schouders rust, maar ziende op onze Heere en Heiland, Jezus Christus, mogen jullie dit in vertrouwen oppakken. Liam en Nathan zijn de trotse broers van Lucas. Ook jullie gefeliciteerd met je lieve broertje.

Op dinsdag 17 maart ontvingen Marianne en Marco Molenaar een dochter Charlie Siska Maria. Charlie is het zusje van Mees & Max. We feliciteren hen van harte met hun dochter, danken dat onze Schepper hen opnieuw in Charlie een nieuw leven heeft toevertrouwd. We bidden dat zij hun kinderen mogen voorgaan in geloof dat God ons heeft bestemd voor het nieuwe leven in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.

Op 29 juli is bij Arjan en Renske Mourik een dochtertje geboren: Miriam Rhodé, roepnaam Rhodé. Wij feliciteren jullie hartelijk met dit derde kindje. We bidden jullie toe dat Rhodé, samen met Joah en Jefta, mag opgroeien in de ‘vreze des Heeren’, d.w.z. dat ze al vroeg de Heere Jezus mogen leren kennen en Hem mogen volgen in hun leven.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen