Ga naar de inhoud

Geboren: Cas Baan

Bij Albert en Jacoline Baan is op dinsdag 19 december een zoon geboren. De ouders gaven hem de naam: Cas Cornelis. We feliciteren de fam. Baan en wensen hen Gods zegen en ontferming toe. De Heere koestert het kleine leven. We bidden dat Albert en Jacoline standvastig en trouw Cas voor mogen gaan op de weg van de Heere Jezus Christus. ‘Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen’ (Matth. 19:14).