Op D.V. woensdag 27 jan. a.s., op de bekende tijd en plaats, ontmoeten wij elkaar weer! Wij bespreken dan hoofdstuk 7 van onze stof.