DV woensdag 22 september hopen we weer bij elkaar te komen. We willen hoofdstuk 2 behandelen uit het boekje “In gesprek” van ds. v.d. Veen. Vanaf 9.00 uur staat in “De Wegwijzer” de koffie klaar. Zijn er dames die benieuwd zijn wie we zijn en wat we doen, kom gerust eens kijken. Wees welkom!

Woensdag 16 dec. hopen de leden van de echokring elkaar weer te ontmoeten. De ochtend zal in het teken van Kerst staan. Bent u benieuwd wat we zo al doen? Kom, en schuif een keer aan! Hartelijk welkom.

Komende woensdag hoopt de echokring weer bij elkaar te komen. Uit het nieuwe boekje ‘In gesprek’ willen we het eerste hoofdstuk bestuderen. Welkom allemaal.

DV woensdag 7 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. Hoofdstuk 7 uit het boekje “Jezus huilde” willen we dan behandelen. Vanaf 9 uur staat in de Wegwijzer de koffie klaar. En zijn er dames die benieuwd zijn wie we zijn en wat we doen? Kom gerust eens kijken; wees welkom! Jl. 16 september hebben we afscheid genomen van Bea. We zijn dankbaar dat zij al die 20 jaren ons met zoveel vreugde en toewijding heeft willen leiden! We wensen haar Gods zegen op haar verdere levenspad!

Uitnodiging aan alle vrouwen van de gemeente. Woensdagmorgen 4 maart hoopt Ds. v.d. Veen met ons een Bijbelstudie te houden uit het door hem geschreven boekje ‘JEZUS HUILDE’. In de “Wegwijzer” staat om 9.00 uur de koffie en het speelgoed klaar. We beginnen om 9.15 uur. Hartelijk welkom.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen