Komende woensdag hoopt de echokring weer bij elkaar te komen. Uit het nieuwe boekje ‘In gesprek’ willen we het eerste hoofdstuk bestuderen. Welkom allemaal.

DV woensdag 7 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. Hoofdstuk 7 uit het boekje “Jezus huilde” willen we dan behandelen. Vanaf 9 uur staat in de Wegwijzer de koffie klaar. En zijn er dames die benieuwd zijn wie we zijn en wat we doen? Kom gerust eens kijken; wees welkom! Jl. 16 september hebben we afscheid genomen van Bea. We zijn dankbaar dat zij al die 20 jaren ons met zoveel vreugde en toewijding heeft willen leiden! We wensen haar Gods zegen op haar verdere levenspad!

Uitnodiging aan alle vrouwen van de gemeente. Woensdagmorgen 4 maart hoopt Ds. v.d. Veen met ons een Bijbelstudie te houden uit het door hem geschreven boekje ‘JEZUS HUILDE’. In de “Wegwijzer” staat om 9.00 uur de koffie en het speelgoed klaar. We beginnen om 9.15 uur. Hartelijk welkom.

Woensdag 19 febr. hoopt de echo vrouwenkring weer een samenkomst te hebben.

Woensdagmorgen 4 maart hopen we als Echo Vrouwen Kring een Bijbelstudie te houden met Ds. van der Veen. Alle vrouwen uit de gemeente zijn dan van harte welkom. Het duurt nog even, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen