Ga naar de inhoud

Zondag 7 april 2024

09.30 uur ds. H. Klink te Hoornaar
18.30 uur ds. J. Speksnijder (zondag 9)
Zingen voor de dienst: Ps. 136:11 en Ps. 126:3.
Organisten: dhr. Roel Pot en mevr. Marianne v.d. Spek.
Oppas: Femke Koorevaar en Annejolein Vermeulen.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte kerkvoogdij; Busjescollecte: GZB-project fam. Jansen in de Filipijnen.