Ga naar de inhoud

Zondag 6 augustus 2023

09.30 uur dr. J. van Eck te Lexmond
18.30 uur ds. J. Speksnijder (zondag 4)
Zingen voor de dienst: Ps. 25: 2 en 3; Ps. 43: 3 en 4.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Roel Pot.
Oppas: Anna Lisa Hofman.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters; Busjescollecte: GZB-project in de Filipijnen.