Ga naar de inhoud

Zondag 31 december 2023 (oudejaarsdag)

09.30 uur ds. T.C. de Leeuw te Nieuw-Lekkerland
18.30 uur ds. J. Speksnijder
In deze dienst herdenken we de overleden gemeenteleden die ons dit jaar ontvallen zijn.
Zingen voor de dienst: Gez. 5:9 en 10; Ps. 90:1.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Jacquo Theunisse.
Oppas: Anna Lisa Hofman en Christina Boele.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: College van Kerkrentmeesters; Busjescollecte: GZB-project in de Filipijnen.