Ga naar de inhoud

Zondag 3 december 2023

09.30 uur ds. J. Speksnijder (1ste adventszondag)
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind te Langerak
Zingen voor de dienst: Lofzang van Maria vs. 1 en Ps. 32:4.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Jens Slagboom.
Oppas: Lida Mourik en Gerda Mourik.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters; Busjescollecte: GZB-project in de Filipijnen.