Ga naar de inhoud

Zondag 23 juni 2024

09.30 uur ds. G. van Goch te Scherpenzeel
Koffie drinken na de dienst
18.30 uur ds. J. Speksnijder (zondag 11)
Zingen voor de dienst: Ps. 48:6 en Ps. 24:2.
Organisten: dhr. Roel Pot en mevr. Marianne van der Spek.
Oppas: Linda Theunisse en Annejolein Vermeulen.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Wereld vluchtelingendag project 10: 27; Busjescollecte: GZB-project fam. Jansen in de Filipijnen.