Ga naar de inhoud

Zondag 18 Juni 2023

09.30 uur ds. J. Speksnijder (Richt. 17)
18.30 uur prof. dr. J. Hoek te Veenendaal
Zingen voor de dienst: Ps. 9:9 en Ps. 121:1
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Marnix van Leeuwen
Oppasrooster: Maartje den Besten en Bernice Hofman
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: extra maandelijkse collecte kerkvoogdij; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.