Ga naar de inhoud

Maandag 25 december 2023 (1ste Kerstdag)

09.30 uur ds. J. Speksnijder (Luk. 2:7)
18.30 uur ds. J.J. Matze te Hagestein
Zingen voor de dienst: ’s Morgens zingen we enkele kerstliederen met de eigen muziekgroep; ’s avonds Ps. 89:1 en 3.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en mevr. Marianne v/d Spek.
Oppas: wordt nog bekend gemaakt.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte bij de uitgang: GZB-envelopjes; Busjescollecte: GZB-project in de Filipijnen.