De komende dinsdag zien we jullie naar we hopen allemaal weer! De leerlingen van groep 1 leren vr. en antw. 64 en zij maken van het leesrooster van les 4 de vragen 1 t/m. 4. De leerlingen van groep 2 leren de vragen en antwoorden 88 t/m. 90.