De a.s. dinsdag D.V. is het de laatste keer dit seizoen catechisatie. Probeer er te zijn!

Op D.V. 12 maart a.s. is er i.v.m. de biddag van D.V. 13 maart geen catechisatie. Maar in de kerk wordt er, zoals je wel begrijpt, op je gerekend!

Op D.V. 5 maart a.s. is er voor alle groepen (!) vanaf (precies) 19.15 uur tot uiterlijk 20.45 uur een presentieavond over “Open doors”. Bob en Annemarie Zwart uit Dordrecht verzorgen dat voor ons. Wij nodigen hier ook de ouders van de catechisanten en de eventuele andere belangstellenden van harte voor uit!

Op D.V. 26-2 a.s. hebben we vrij vanwege de voorjaarsvakantie. Op 5-3 a.s. hebben we met elkaar als catechisanten van alle groepen (en ook als ouders en andere belangstellenden) van 19.15-20.45 uur een avond met als thema “Open doors”. Bob en Annemarie Zwart-Baan verzorgen de presentatie daarvan. Noteer als doelgroep alvast deze datum!

Op D.V. dinsdag 8 jan. a.s. gaan wij weer verder met onze lessen. Wij rekenen er op, dat jullie allemaal weer trouw er proberen te zijn.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen