Colinda, Jantine, Liesbeth en Peter, Renske en Arjan, de eerste avonden zitten er op. In het geloofsleven is het zelden windstil. Met elkaar mogen jullie je buigen over de vragen die er zijn in je leven en de antwoorden die we krijgen of zoeken vanuit de Bijbel. Kennis van de Bijbel is belangrijk. ‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het gehoor door het Woord van God’. Het is een zoektocht. Soms stormt het, soms is er enkel een stilte. Dat de Heere op een bijzondere manier Zich mag openbaren in jullie persoonlijk leven. We zijn blij en dankbaar voor deze fantastische groep mensen en bidden jullie Gods zegen toe. Ook onze consulent, ds. van der Veen die deze groep begeleidt. Gemeente, wilt u hen gedenken in uw gebeden?

Op D.V. ma 7 oktober begint de belijdeniscatechisatie, geleid door ds. Van der Veen. Er hebben zich vijf gemeenteleden aangemeld. Plaats: in de bovenzaal bij fam. Aantjes, Gijbelandsedijk 97a. Aanvang 19.30 uur. Twijfelt u of jij nog? Er is nog plaats! De Heere is het zo waard, dat we zijn Naam openlijk belijden en Hem met blijdschap dienen. Er kunnen heel wat vragen in ons hart leven: is mijn geloof wel echt, heb ik wel genoeg vertrouwen, kan ik wel belijdenis doen enz. enz. Juist op de belijdeniscatechisatie gaan we in een openhartige sfeer dieper in op de kennis van het geloof en de vragen rond de toe-eigening van het heil en het leven tot Zijn eer. We bidden u gezegende avonden toe.

Ja, de eerste avond zit er weer aan te komen: di 1 okt. Het belooft een bijzonder seizoen te worden. De catecheten (de mensen die catechisatie geven) zijn zelf ook op ‘cursus’ geweest. De aanpak wordt dit jaar iets anders. We hebben een nieuwe methode en we gaan proberen veel van elkaar te leren. Maar het meest belangrijke is dat we de Heere God meer en meer gaan leren kennen. En als we Hem leren kennen, dan gaan we ook onszelf leren kennen als mensen die zonder God eigenlijk niet echt gelukkig kunnen zijn.

Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Deze vraag stelt Jezus aan Zijn volgelingen van het eerste uur en ook aan ons. Het is een vraag waarmee Jezus je uitnodigt te belijden dat Hij de Christus is. Die niet meer weg te denken is uit je leven. De kerkenraad nodigt u nogmaals hartelijk uit om u aan te melden voor deze catechisatie. Wellicht vindt u het een hele stap. Kan ik dat wel? Misschien vindt u of jij het wel fijn om er vooraf eens met iemand over te spreken. Uw wijkouderling wil dat graag doen. Onze consulent ds. Van der Veen uit Sliedrecht heeft toegezegd om bij voldoende deelname deze catechisatie te verzorgen. Opgave bij de wijkouderling of de scriba. Komende zondag vindt u bij de uitgang een themanummer van de Waarheidsvriend over “Belijdenis”.

‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Lieve gemeente, als je deze woorden van de Heere Jezus leest, word je dan niet even stil gezet? Is dat echt zo? Natuurlijk is dat zo! Het staat toch in Gods Woord. Misschien heb je er al meerdere keren over gedacht, zal ik dit jaar..? Als je 19 bent, ben je niet te jong en als u 73 jaar bent, ben je niet te oud. De kerkenraad nodigt u hartelijk uit u op te geven om dit jaar de belijdeniscatechese te volgen. Onze consulent, ds. Van der Veen uit Sliedrecht, heeft toegezegd om bij voldoende deelname deze catechisatie te geven. Opgave bij de scriba.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen