De volgende gemeenteleden hopen zondagmorgen 5 juli Openbare Geloofsbelijdenis af te leggen: Jan Cornelis Pieter Kwakernaak, Johanna Elisabeth Kwakernaak – Erkelens, Arjan Mourik, Adriana Dirkje Mourik – de Jong en Cornelia Jannine Heiltje van Rees.
Wanneer je gedoopt bent, heeft God Zijn ‘ja’ heel persoonlijk tegen je uitgesproken. Wat een wonder van liefde en genade! God zegt ‘ja’ tegen mensen die Hem de rug toekeerden. De prijs die hiervoor betaald moest worden, was de dood van Zijn Zoon. Na de doop wacht God op antwoord. Belijdenis doen is antwoord geven en zo de Heere eren. Het is goed om openlijk en officieel uit te spreken dat je de Heere Jezus wilt volgen. Zo lezen we in de Bijbel dat ook Timotheüs lang geleden in de gemeente “de goede belijdenis heeft afgelegd onder vele getuigen” (1 Timotheüs 6:12).

Na een lange onderbreking hopen we komende maandag 22 juni nog een keer bij elkaar te komen in de bovenkamer. De belijdenisdienst zal plaatsvinden op D.V. zondagmorgen 5 juli. Onze consulent ds. Van der Veen zal de dienst leiden.

Komende maandag is alweer de laatste reguliere avond. D.V. 23 maart is de aannemingsavond en de belijdenisdienst is op Palmzondag 5 april.

Dinsdagavond geen catechisatie voor de groepen 1 en 2. Jullie worden woensdagavond samen met jullie ouders op de toerustingsavond verwacht.

D.V. woensdag 4 maart. Dit wordt een heel bijzondere! Zowel de tieners als de ouders worden verwacht. Accent ligt deze avond op ‘communicatie’. De tijden zijn aangepast: van 19.15 – 21.00 uur. Plaats: de Wegwijzer. Alle catechisanten van groep 1&2 en hun ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen