Ga naar de inhoud

Biddag

Het thema ‘Zie jij het ook?’ uit de biddagmap van de HGJB is gebaseerd op de geschiedenis van Elisa en zijn knecht uit 2 Koningen 6:8-23, waarin gebed en (niet) zien een grote rol spelen. Indrukwekkend om te zien hoe de Heere de gebeden van Elisa verhoort! In Jakobus 5:16 staat: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’ Vanuit dat vertrouwen bidden we op deze Biddag voor Gewas en Arbeid of de Heere ook het komende seizoen het voedsel wil laten groeien en ons (school)werk wil zegenen. Bij “werk” denk ik niet alleen aan een betaalde baan, maar ook aan al het vrijwilligerswerk, onze huiselijke bezigheden, kortom alles wat we doen ten goede voor onze medemens en maatschappij. We zien op naar boven en verwachten alles van Hem.