Ga naar de inhoud

Zondag 1 mei 2022 om 18:30

Voorganger

Ds. J. van Rumpt te Barneveld

Organist

Annemarie Zwart–Baan

Liturgie

Psalm 141: 2 Psalm 95: 1 en 4 Psalm 118: 14 Psalm 25: 2 en 6 Psalm 108: 1 en 2 Psalm 72: 10 en 11

Schriftlezing

Mattheus 28: 16 t/m 20

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor CVK
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi