Ga naar de inhoud

Maand: maart 2015

Ik heb geen mens

Joh.5:7m

Met het getal 38 wil Johannes zeggen: “Dat is bijna 40 jaar en bijna een mensenleeftijd”. Maar er zit ook nog iets anders achter. Israël is naar Kanaän op een gegeven moment 38 jaar onderweg. Jarenlang hadden ze door …

Vrijdag 3 april 2015 (Goede Vrijdag)

19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: Ps.69:7 en 8.
Collecte: De tweede collecte is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: geen oppas.…

Zondag 29 maart 2015

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. C.J. Barth te Nederlangbroek
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.69:4 en 6; en `s avonds Ps.30:2 en 3.
Collecte: De tweede rondgang is bestemd voor de H.G.J.B.
Oppas: Op D.V. 29 …

Openbare belijdenis des geloofs

De vorige zondag heeft Nick van Zessen zijn openbare geloofsbelijdenis afgelegd. De tekst voor de prediking was 2 Thess.3:3: “Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze”.…

Verantwoording

Via mevr. Pieta de Jong-Korevaar ontving de diaconie €5,- voor “Lichtspoor”. Wij zeggen de gever hartelijk dank.…

Collectebonnen

Op D.V. donderdag 2 april a.s. kunt u hiervoor van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht.…

Zondagsschool

De a.s. zondag viert de zondagsschool in de “Wegwijzer” het paasfeest. Dat is om 14.00 uur. Ook de ouders en de andere belangstellenden nodigen wij hiervoor heel hartelijk uit!…