Ga naar de inhoud

Waarom?

‘..waarom staan jullie naar de hemel te kijken?’

(Handelingen 1:11)

Het is Hemelvaartdag, de dag dat de kerk stil staat bij het naar de hemel gaan van Jezus. Wat valt er eigenlijk te vieren als je weg gaat?

Jezus gaat in Zijn nieuwe lichaam terug naar de Vader. Hij wordt verheerlijkt als Koning, Zijn taak is volbracht, Zijn werk zit erop. Een soort Kroningsdag voor Jezus. Jezus is niet alleen de gekruisigde, de opgestane en mensgeworden Heer, maar ook de verheerlijkte Heer. Alle reden dus om feest te vieren.

Eigenlijk zouden we met hemelvaart hemelsblauwe tompouces moeten eten. Met Koningsdag eten we een oranje tompouce, maar nu moeten we een hemelsblauwe eten.

Hemelvaart is ook een gebeurtenis met een opdracht – voor de discipelen destijds en voor ons nu. Bij Jezus’ hemelvaart krijgen de discipelen namelijk de opdracht om Jezus te volgen, de engel zegt:

‘..waarom staan jullie naar de hemel te kijken?’

Met andere woorden: “Wat staan jullie hier nog? Hij heeft jullie net een opdracht gegeven”. Het is een aansporing voor de discipelen! Ze mogen niet met hun hoofd in de wolken blijven staan, niet blijven staren naar de hemel, maar worden aangemoedigd om met de Vader, de Zoon en de Geest de wereld in gaan.

Datzelfde zegt de engel vandaag als het ware tegen jou:  “Jezus is bij God, en jullie hebben de opdracht om op weg te gaan met Zijn Geest. Om zo het blijde nieuws van de liefde van God te vertellen aan anderen.” Oftewel: jij mag Gods handen zijn en in de Naam van Jezus de wereld in gaan. jij mag aan iedereen laten zien en weten dat hij of zij geliefd is en erbij hoort. Net zoals Jezus deed in Zijn leven, mogen we met elkaar meeleven, een goede buurvrouw zijn, tuintjes opknappen, elkaar helpen met praktische dingen, maar ook onze behoeften delen.

Dus na het feest(!) van vandaag niet naar de wolken blijven staren, naar de hemel, maar in de voetsporen van Jezus gaan!