Ga naar de inhoud

Tag: Preken

Daniëls vreemdelingschap (Daniël 1:8a)

Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings.

(Daniël 1:8a)

Wij hebben boven de preek geschreven: “Daniëls vreemdelingschap.”

De punten zijn:

  1. De beproevingen waar hij voor komt

Nu dan, sterk mijn handen (Nehemia 6 : 9a)

(Preek en liturgie van de dienst ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Ds Jongkind)

Door P.J. Bos

Geliefde gemeente, mevrouw en ds Jongkind,

Met dankbaarheid, sta ik vanmiddag op deze preekstoel. Het is vijf en twintig jaar geleden, dat …