Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings.

(Daniël 1:8a)

Wij hebben boven de preek geschreven: “Daniëls vreemdelingschap.”

De punten zijn:

  1. De beproevingen waar hij voor komt te staan
  2. De trouw, die hij betoont
  3. De zegen waarmee God hem rijk maakt

(Preek en liturgie van de dienst ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Ds Jongkind)

Door P.J. Bos

Geliefde gemeente, mevrouw en ds Jongkind,

Met dankbaarheid, sta ik vanmiddag op deze preekstoel. Het is vijf en twintig jaar geleden, dat ik u, ds Jongkind mocht bevestigen als predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en als predikant van Brandwijk, met de gelijkenis van de talenten. De begeerte van je hart ging in vervulling, om dienaar van het woord van God te worden. Nog herinner ik mij het ontroerende ogenblik, waarop je hier voor de preekstoel neerknielde voor de handoplegging. Op diezelfde datum 13 mei 1979 preekte je voor het eerst als eigen predikant van Brandwijk.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen