Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter

(Psalm 127:1)

Gemeenteleden van Brandwijk,

Nu de besluitvorming tot fusie van de drie kerken heeft plaatsgevonden (12 december 2003) willen wij u middels deze brief duidelijkheid verschaffen inzake de manier, waarop wij als gemeente onze plaats denken in te nemen in de nu ontstane Protestantse Kerk in Nederland (P.K.N.).