De binnenkort in het dorp te houden collecte voor dit doel bevelen wij hartelijk in uw liefde en belangstelling aan. Het is niet nodig om dat nader uit te leggen. Het gaat om vluchtelingenhulp in de wijdste zin van het woord. En dat is in deze bange wereld heel erg nodig!