Ga naar de inhoud

Zie, Hij komt!

Zondagmorgen mochten we als gemeente stilstaan bij het uitzien naar de komst van de Heere Jezus. Ds. Muller heeft dit thema enkele weken geleden ook besproken op de toerustingsavond voor ambtsdragers in de Parel te Hardinxveld. In Matth. 25 gaat het over de vijf wijze en vijf dwaze meisjes. Een ernstige boodschap komt daarin naar ons toe. Wees waakzaam. Zijn wij voorbereid op Zijn komst. Tot welke groep behoort u en jij? We leven nog in het heden der genade. Als we de keus nog niet gemaakt hebben, wacht niet tot het te laat is. Zijn komst is aanstaande.