Ga naar de inhoud

Zendingsavond “Missionair gemeente-zijn”

Op D.V. donderdag 23 febr. a.s. komt dhr. Nico van Splunter vertellen over het IZB-project “geloven in Spangen”, dat wij dit jaar steunen; de gemeentestichting, het pionierswerk in de multiculturele stadswijk Spangen. Bij het werk worden bestaande activiteiten en betrokken christenen ingezet; kortom de kerk en de christenen betekenen wat voor de wijk. Wellicht dat het ook voor ons handvaten geeft om iets te betekenen in onze omgeving. Vanaf 19.45 uur is er een inloop met koffie en we beginnen om 20.00 uur.

Programma:

  • Opening (Door Gerard Korevaar)
  • Korte bijbelstudie over Missionair gemeente-zijn
  • Korte reflectie in groepjes
  • “Delfshaven, missionair en diaconaal betrokken op de stad” (powerpointpresentatie)
  •  Vragenronde

Pauze

  • “Brandwijk, missionair en diaconaal betrokken?!” (opdrachten in groepen van ca. 5 personen)
  • Oogsten (wat heeft deze avond opgeleverd?)
  • Afsluiting met zingen en dankgebed