Ga naar de inhoud

Weer naar huis

Pieternel Boele hoopt donderdag 21 december weer thuis te zijn gekomen van haar vrijwilligerswerk in een vluchtelingenkamp in Griekenland. Wellicht zullen we nog iets van haar ervaringen horen. We wensen je toe dat je hier tot rust mag komen van al het werk en alle indrukken die je hebt opgedaan en weer een beetje zult kunnen aarden in Brandwijk. We bidden je toe dat je alles wat je hebt gehoord, gezien en meegemaakt, en de mensen om wie je bent gaan geven, bij de Heere zult brengen. Dat je alles en iedereen in Zijn machtige en ontfermende handen zult kunnen leggen, aan Hem over te geven.