Ga naar de inhoud

Vakantie

Van woensdag 16 aug. t/m di. 5 sept. heb ik vakantie. Voor dringende zaken kunt u terecht bij uw wijkouderling of bij de scriba.