Onze vakantie is van D.V. 12 juli tot 9 aug. a.s. Ik vraag u in voorkomende gevallen een beroep te doen op de scriba of op uw wijkouderling. De “Kerkbode” van D.V. 19 juli (d.i. een dubbelnummer) wordt door mij nog verzorgd. De “Kerkbodes” van 2 en 9 aug. worden verzorgd door onze scriba, ouderling Baan.