Ga naar de inhoud

Tweede collecte: ‘Project 10:27’

Basis medische zorg Albanië. Albanië krabbelt op na een communistisch regime. Maar is nog altijd een van de armste landen van Europa. De jonge protestantse kerk is klein van omvang maar wel krachtig! De Albanese kerk wil uitreiken naar mensen in nood en zo Gods liefde zichtbaar maken. Om aan die diaconale roeping nog meer inhoud te geven, is vorig jaar samen met een groep Albanese kerken een diaconaal traject gestart om gemeente leden nog meer te stimuleren en om samen met hen te investeren in diaconale activiteiten waar hun naasten bij gebaat zijn. Wij willen deze initiatieven van harte ondersteunen.