Ga naar de inhoud

Tweede collecte

De tweede collecte is voor het Studiefonds Gereformeerde Bond. Dit fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn. Sterke nadruk is de laatste jaren vooral komen te liggen op de zogeheten ‘Late roepingen’, diegenen die de roeping tot predikant ervaren en gehoor willen geven als de mogelijkheden tot studiefinanciering door de overheid voorbij zijn. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds een mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten.